Estās ben informat de com funciona la PBAU 2024?

This language version doesn't exist

Dates de la prova

  • Convocatòria ordinària: dies 11, 12 i 13 de juny de 2024
  • Convocatòria extraordinària: dies 9, 10 i 11 de juliol de 2024